ЗАКАЖИ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

 Выбор языка (Choose language):

           
             
                     
               

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ (Price)

 

Скидки:

-от 100 стр. 5% - от 500 стр. 7% -от 1000 стр. 10 %

-для постоянных клиентов от 10% до 15% при условии не менее 300 стр. в месяц скидки начинают действовать с 3 месяца работы.

                                             Партнерство:                                             -будем рады сотрудничеству с партнерами, коллегами и агентами.

Prekladateľská agentúra «КОНДОР» - je riešením Vašich problémov v oblasti písomných prekladov všetkých textov a dokumentov z cudzích jazykov do iných jazykov a naopak. Naši prekladatelia rýchlo a efektívne urobia preklad právnych, ekonomických, technických, lekárskych, finančných dokumentov, umeleckých, vedeckých textov a internetových stránok.

Prekladateľská kancelária našej spoločnosti tiež poskytuje služby notárskeho overenia svojich prekladov, umiestnenie apo-štýlu, konzulárnej legalizácie, upravovanie dokumentov. A pre tých, ktorí potrebujú rýchly preklad - my ho spravíme, a dokonca, ak je potrebné overíme ho aj notárom.

Našaprekladateľská agentúra zaisťuje preklady textov a dokumentov.                                         Overujeme notársky alebo pečiatkou našej spoločnosti.

  • o    pasy, vzdelávacie dokumenty (diplomy s prílohami, osvedčenia s prílohami, akademické potvrdenia, atď);
  • o    doklady vydané civilným matričným úradom (rodné listy, sobášne listy, listy o rozvode, o smrti, zmene mena, priezviska, atď);
  • o    certifikáty vydané miestom výkonu práce alebo štúdia a ministerstva vnútra;
  • o    bankové doklady, pracovné knižky;
  • o    doklady vydané notármi (splnomocnenia, povolenia na výjazd maloletého do zahraničia, vyhlásenia, zmluvy, atď);
  • o    zakladateľské listiny;
  • o    doklady vydané zdravotníckymi zariadeniami;

A tiež vyrábame pečiatky, razítka, poskytujeme tlačové služby, výrobu vonkajšej reklamy a ďalšie reklamné služby.

Naši právnici sú pripravení pomôcť Vám s registráciou a likvidáciou firiem.

 

 

Jazyk

 

Cena prekladu z jazyka (rub.)

Cena prekladu do jazyka (rub.)

Anglický

300     

350

Arabský         

600     

700

Arménsky      

440     

500

Azerbajdžanský

500     

560

Bieloruský

550

580

Bulharsky       

500     

560

Maďarský       

1040   

1160

Grécky           

540     

600

Gruzínsky

500

540

Dánsky           

500     

600

Hebrejsky       

600     

700

Španielsky      

400     

450

Taliansky       

400     

450

Čínsky

600     

700

Kórejsky

530

590

Lotyšsky        

500     

560

Litovský         

500     

560

Macedónsky

500     

600

Moldavsky

500     

560

Mongolsky

600

700

Nemecký        

350     

380

Holandský

400     

700

Nórsky           

500     

600

Perský

800     

900

Poľský

400     

450

Portugalský

400     

450

Rumunský      

500     

560

Srbský

400     

450

Slovenský      

400     

450

Tatársky

400

450

Tadžický

500

550

Turecký          

540     

600

Turkménsky

440     

500

Uzbecký

400

450

Ukrajinsky     

300     

350

Perský

600

650

Francúzsky

400     

430

Fínsky

520     

620

Chorvátsky

400     

450

Český 

450     

500

Švédsky

560     

620

Estónsky        

500     

700

Japonsky        

600     

700

Режим работы:

- круглосуточно и без выходных- оставьте заявку «ОНЛАЙН ЗАКАЗ» Закажи обратный звонок

- наши клиенты по всему миру: их логотипы

Виды перевода:

-экспресс перевод текста (короткий текст быстро)

-срочный перевод надбавка от 30 до 100 % (от 2 стр. 2-3 часа)

-базовый перевод (от 2 дней до 10 стр.

Тематики перевода:

-технический перевод (инструкции по эксплуатации, обслуживанию и ремонту различной техники и оборудованию в различных областях производства и строительства)

-медицинский перевод (заключения, истории болезни, инструкции к лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию...)

-юридический и финансовый перевод (финансовая документация, договора, контракты, бухгалтерская и банковская документация, судебно процессуальные акты, постановления, решения и законы ...)

-экономический перевод (финансовая документация, договора, контракты, бухгалтерская и банковская документация, судебно процессуальные акты, постановления, решения и законы …)

-научно-технический перевод (доклады, статьи, презентации...)

-перевод web-сайтов

-перевод других текстов

Доп услуги:

-редактирование

-верстка для печати (вставка картинок, графиков, таблиц, схем, чертежей)

-запись в PDF

-заверение документов (нотариально- 600 руб., апостиль - от 2700 руб., печатью бюро переводов и подписью переводчика - бесплатно)

-по электронной почте

-доставка (курьером, почтовая, экспресс доставка DHL)

-техническая поддержка процесса перевода

-локализация

Виды оплаты:

-по безналичному на р/счет нашей компании

-электронным платежом

-на банковскую карточку

-наличными в кассу нашей компании

Работа с юридическими лицами:

-на договорной основе с соблюдением конфиденциальности и коммерческой тайны

-с оплатой в любой удобной форме и включая НДС 18 % и без с предоставлением всех необходимых документов для отчетности

Работа с физическими лицами:

-?????

© Кондор 2013 статьи