ЗАКАЖИ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

 

 Выбор языка (Choose language):

 

           
             
                     
               

 

ПРАЙС-ЛИСТ (Price)

 

Скидки:

-от 100 стр. 5% - от 500 стр. 7% -от 1000 стр. 10 %

-для постоянных клиентов от 10% до 15% при условии не менее 300 стр. в месяц скидки начинают действовать с 3 месяца работы.

                                             Партнерство:                                             -будем рады сотрудничеству с партнерами, коллегами и агентами.

Агенцията за преводи «Кондор» - решението на проблемите ви в областта на преводите на всички текстове и книжа от чужди езици на други световни езици и наопаки. Преводачите ни през най-късия срок и качествено ще извършат превод на юридически, икономически, технически, медицински, финансови документи, художествени, научни текстове и уебсайтове. Бюрото за преводи на компанията ни също оказва услуги за нотариално заверяване на преводите си, поставяне на апостил, консулско легализиране, редактиране на документите. А за тях, на които им трябва да се направи бързия превод – ние ще го извършим, и повече , ако има такава необходимост, ще го заверим нотариално.

  • Нашето бюрото за преводи извършва преводи на текстове и документи                 и ги заверява нотариално или с печат на компанията ни.
  • на паспорти, образователни документи ( дипломи с приложения,  атестати с приложения, академически бележки и т.н.);
  • на документи, издадени от органи на ЗАГС (на актове за раждане, за бракове, за расторгване на брак, за смърт, за промяната на името, фамилното име и т.н.);
  • на бележки, издадани мястото на работа или на следване и от МВР;
  • на банкови книжа, трудови книжки;
  • на документи, издадени от нотариуси (пълномощни, съгласия за отпътуване на детето за чужди страни, изявления, споразумения и т.н.);
  • на учредителни документи;
  • на документи, издадени от медицинските учреждения;
  • и на много други книжа.

Всички свои преводи ние заверяваме нотариално или с печат на компанията ни. Ако има необходимост, за да спестим времето ви, ние можем да Ви помогнем със заверяването от нотариус на други документи, където не се трябва личното Ви присъстви


Езици

 

Стоимост в руб от езика

Стоимост в руб на езика

Албански

400

450

Английски

300       

350

Арабски

600       

700

Арменски

440       

500

Азербайджан

500       

560

Белоруски

550

580

Български

500       

560

Унгарски

1040    

1160

Гръцки

540       

600

Грузински

500       

540

Датски

500       

600

Иврит

600       

700

Испански

400       

450

Италиански

400       

450

Киргизстан

350

400

Китайски

600       

700

Корейски

530

590

Латвийски

500       

560

Литовски

500       

560

Македонски

500       

600

Молдавски

500       

560

Монголски

600

700

Немски

350       

380

Холандски

400       

700

Норвежки

500       

600

Персийски

800       

900

Полски

400       

450

Португалски

400       

450

Румънски

500       

560

Сръбски

400       

450

Словашки

400       

450

Татар

400

450

Таджикски

500

550

Турски

540       

600

Туркменски

440       

500

Узбекски

400

450

Уукраинец

300       

350

Фарси

600

650

Френски

400       

430

Фински

520       

620

Хърватски

400       

450

Чешки

450       

500

Шведски

560       

620

Еестонски

500       

700

Японски

600       

700

Режим работы:

- круглосуточно и без выходных- оставьте заявку «ОНЛАЙН ЗАКАЗ» Закажи обратный звонок

- наши клиенты по всему миру: их логотипы

Виды перевода:

-экспресс перевод текста (короткий текст быстро)

-срочный перевод надбавка от 30 до 100 % (от 2 стр. 2-3 часа)

-базовый перевод (от 2 дней до 10 стр.

Тематики перевода:

-технический перевод (инструкции по эксплуатации, обслуживанию и ремонту различной техники и оборудованию в различных областях производства и строительства)

-медицинский перевод (заключения, истории болезни, инструкции к лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию...)

-юридический и финансовый перевод (финансовая документация, договора, контракты, бухгалтерская и банковская документация, судебно процессуальные акты, постановления, решения и законы ...)

-экономический перевод (финансовая документация, договора, контракты, бухгалтерская и банковская документация, судебно процессуальные акты, постановления, решения и законы …)

-научно-технический перевод (доклады, статьи, презентации...)

-перевод web-сайтов

-перевод других текстов

Доп услуги:

-редактирование

-верстка для печати (вставка картинок, графиков, таблиц, схем, чертежей)

-запись в PDF

-заверение документов (нотариально- 600 руб., апостиль - от 2700 руб., печатью бюро переводов и подписью переводчика - бесплатно)

-по электронной почте

-доставка (курьером, почтовая, экспресс доставка DHL)

-техническая поддержка процесса перевода

-локализация

Виды оплаты:

-по безналичному на р/счет нашей компании

-электронным платежом

-на банковскую карточку

-наличными в кассу нашей компании

Работа с юридическими лицами:

-на договорной основе с соблюдением конфиденциальности и коммерческой тайны

-с оплатой в любой удобной форме и включая НДС 18 % и без с предоставлением всех необходимых документов для отчетности

Работа с физическими лицами:

-?????

© Кондор 2013 статьи